Vad vi gör

Utifrån eget entreprenörsskap engagerar vi oss i företag där vi ser möjligheter att medverka till lönsam tillväxt.

Vi investerar genom ett separat intressebolag.

Vårt engagemang bygger på ett äkta intresse för att tillsammans med företagsledning och ägare utveckla verksamheten. Vår drivkraft är att se företag och människor växa. 

ETT AXPLOCK AV VÅRA PROJEKT

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag, världsledande inom kost­tillskott med 28 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Produkterna rekommendeas av barnläkare och vårdpersonal i fler än 100 länder.BioGaia-aktien är noterad på Nasdaq Mid Cap.

Redan 1996 startade samarbetet mellan BioGaia och Centrecourt då Centrecourt blev rådgivare och investerare. 

Cavidi är Sveriges ledande leverantör av virusmätning för HIV-övervakning. Cavidis produkter möjliggör effektiv hantering av anti-hiv-läkemedel (ARV-behandling) så att människor som lever med hiv kan leva en normal livstid.

Centrecourt har varit rådgivare avseende utveckling av affärsplanen och vid genomförande av emissioner om totalt 120 MSEK.

Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF.

Centrecourt har medverkat aktivt i Nexars uppbyggnad bl.a. genom styrelseengagemang, kapitalanskaffningar och börsintroduktionen.  

Hemverket är den moderna bostadsmäklaren som genom nytänkande har effektiviserat hela säljprocessen och därmed kan erbjuda konkurrenskraftig tjänst.

Centrecourt var den första externa investeraren i Hemverket och har sedan varit rådgivare under uppbyggnaden av företaget.

Compodium är ett fullserviceföretag som levererar säker och pålitlig video­konferens, digitala möten / online­möten och anslutna event över hela världen.

Centrecourt är investerare i och rådgivare till Compodium.

Cellavision är ledande inom blodanalys baserat på avanserad bildbehandling. Aktien är noterad på Nasdaq Mid Cap.

Centrecourt var med och startade Cellavision och har varit rådgivare vid uppbyggnaden av företaget.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära diagnostiksystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid så kallad Point of Care Testning, POCT. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF.

Centrecourt medverkade vid uppstarten av företaget både som rådgivare och investerare.

Precio Fishbone utvecklar skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. Företaget är en av Sveriges ledande leverantörer av Microsoftbaserade lösningar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Premier. 

Centrecourt var rådgivare avseende strategi och genomförande av finansiering då företagsledningen genomförde ett förvärv av aktier från de tidigare huvudägarna i företaget. 

TEAM

Thomas Flinck
Partner
Styrelseordförande


Civilekonom. Entreprenör som har startat och drivit flera företag. Grundare av Centrecourt.

Tidigare bakgrund inom Ericsson och AGA och ett antal VD uppdrag.

Thomas har erfarenhet från ett stort antal styrelseuppdrag bland andra i BioGaia (ordförande), Bluetail (ordförande) och Hemverket.

Har idag flera styrelseuppdrag, bland andra i Compodium International (ordförande). 

Mats Jakobsson
Partner
Ledamot i styrelsen


Civilekonom. Mats är partner i Centrecourt, där han arbetar med finansiering och affärsutveckling av SME-bolag inom olika branscher. Mats har bred erfarenhet av ledande positioner inom revision, ekonomi, IT och logistik i bolag som SAS, KPMG och mindre bolag inom IT.

Mats var med från starten att bygga upp verksamheten för Dell Computer i Norden, där han var CFO och affärsområdeschef under olika perioder. Innehar flera styrelseuppdrag i bl.a. Nexar Group AB (ordförande) och Svensk Stugservice AB.

Sven Monthan
Verkställande direktör


Ekonom, har tidigare varit verksam inom bank och finans, bl.a. som chef för Östgötabankens fond- och notariat­verksamhet, VD Maxator AB, Adepten Fondförvaltning AB samt Carnegie/Sveabankens aktiefond.

Anna Ahrenfelt
Samarbetspartner


Civilekonom. Eget konsultbolag sedan 2008 med fokus på verksamhets­utveckling och förändringsledning. Startat och drivit Mötesplats Gamla Stan (uthyrning av kontorsplatser och möteslokaler) 2011-2016. En av grundarna av Hållbar Vardag som bidrar till ökad personlig hållbarhet och fler hållbara arbetsplatser genom att sprida budskapet och utveckla verktyg för individer, familjer, arbetsgrupper och organisationer. Har tidigare arbetat på Handelsbanken som kundansvarig för privat- och företagskunder samt som projektledare, utbildare och chefsstöd på HR

Josefin Yoshida-Dahlqvist
Samarbetspartner


Driver det egna bolaget Yomaco AB, som är en digital byrå med fokus på medie­konsumtion på mobila plattformar.

Dessutom är Josefin en flitig debattör och föredrags­hållare som hjälper och coachar företag kring hur de ska jobba med förändrings­arbete och digital transformering.

Percy Frick
Samarbetspartner


Entreprenör med bakgrund huvudsakligen från IT-branchen med bl a befattningar som Head of Marketing för Dell Computer i Norden och CEO för PC Express. Delägare och ledamot i tidigare friskvårdskedjan e2 som numer är en del av SATS.

Grundare av företagen Svensk stugservice (livsnjutarprodukter för villa- och stugägare) och Business Booster med inriktining på kostnadseffektiva IT-lösningar  för små och medelstora företag.

NYHETER

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2022.

Observera: Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och
utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om
bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.


Ladda ner kallelse - öppnas i nytt fönster≫


Kontakta oss: Fyll i formäret eller maila till info@centrecourt.se så kommer vi tillbaka till dig så snart vi kan. Det går också bra att ringa:
Thomas: 070-516 53 33
Mats: 070-528 20 12

© Copyright 2021 Centrecourt AB - All Rights Reserved  |  Hantering av personuppgifter  |  Powered by Business Booster